Mina kunders alster

Här kommer jag löpande att lägga upp de böcker jag på ett eller annat sätt har varit inblandad i (som lektör, korrekturläsare, ämnesgranskare eller annat).

Böckerna är givetvis VÄL VÄRDA att läsas! Klicka bara på omslaget, så kommer du till ett köpställe.

”Håll om mig, släpp mig fri” är en bok för dig som vill ge barn en trygg uppväxt och en bra grund att stå på inför vuxenlivet. Med utgångspunkt från anknytningsforskningen beskriver författaren hur barn påverkas av nära relationer under barndomen. Barns behov av närhet och kärlek beskrivs ingående, och barns behov av utforskande och självständighet. Många konkreta exempel visar hur du kan bemöta barn på ett lyhört sätt, och främja barnets trygghet. Här visas hur en trygg anknytning skapas, både i teori och praktik.

Håll om mig, släpp mig fri är en bok som berör, ger kunskap och skapar förändring i den viktigaste relationen du har relationen till ditt barn. Oavsett barnets ålder.

Innehåller 62 illustrationer av Sanna Borell och Lovisa Lesse.

En bok som handlar om hur du förstår och kan hantera din rädsla. Att kunna känna rädsla utan att bli rädd och våga göra det du önskar göra. Att inte låta rädslan hindra dig från att leva det liv du önskar. Du får också råd hur du kan jobba med dig själv för att hitta nya beteenden.

Christoffer steg eftertänksamt ner från kuskbocken och tittade sig omkring. Detta var alltså det omtalade varvet. Dunket från hammarslagen hördes vida omkring och svart rök bolmade ur skorstenar, människor överallt. Utan att riktigt förstå hur det gått till hade han hamnat i denna nya främmande värld.Christoffers första möte med Göteborg och Lindholmens Varv år 1851 väcker blandade känslor hos honom. Med sig bär han drömmen om det fria livet som fiskare med en egen båt och torpstuga men verkligheten är en helt annan. Som sjuttonårig yngling och son till en fattig fiskartorpare får han ge sig ut i världen och hitta sin egen försörjning. Tillsammans med kvinnan han så småningom gifter sig med och som kämpar vid hans sida följer vi familjen genom fyra decennier av kärlek och sorg, arbete och strävan, tillfälliga möten och möten som blir livsavgörande. Det är en familjehistoria om fiskarliv, varvsarbete och sjömansliv, om de stora familjerna som lever i de små lägenheterna och stugorna och kvinnokraften som aldrig sviktar.

.

Delad andraplacering SELMAPRISET 2019!