I de första två böckerna får du lära dig HUR du kan massera respektive stretcha din hund.

Du får lära dig olika massagetekniker. Du får lära dig VARFÖR du ska massera. Du får lära dig NÄR du ska, samt när du INTE ska, massera.
Du får lära dig hur OFTA och hur LÄNGE du ska massera. Du får dessutom, genom teckningar, lära dig åtta vanliga massagegrepp du kan göra på din egen friska hund i förebyggande syfte.

Du får lära dig om muskler. Du får lära dig VARFÖR du ska stretcha. Du får lära dig NÄR du ska, samt när du INTE ska, stretcha.
Du får lära dig hur OFTA och hur LÄNGE du ska stretcha. Du får dessutom, genom teckningar, lära dig åtta vanliga stretchingrörelser du kan göra på din egen friska hund i förebyggande syfte.

Dessa texter gavs ut första gången 1996, som kompendium, och var då unika i sitt slag. Massage och stretching för hund var på denna tid något nytt i Sverige och emellanåt både ifrågasatt och förlöjligat. Idag anses både massage och stretching vara naturliga inslag i en hunds förebyggande och rehabiliterande omsorg.
Dessa nya upplagor har enbart fått ny formgivning. Innehållet är densamma som när det först gavs ut. De finns ENBART på universitetsbiblioteken samt på Svenska Kennelklubbens hundbibliotek.

Forskningen kring djurs sociala och psykologiska betydelse har i det närmaste varit obefintlig. Inriktningen har varit ensidigt biologisk.
Ingemar Norling har i en undersökning ”Människans bästa vän” (1981) visat att hunden dels tillfredsställer viktiga psykiska, sociala och fysiska behov hos stora grupper människor, dels fungerar som en viktig förmedlare och kontakt med andra människor och med naturen. Han redogjorde även för orsaker till varför man skaffar viss hundras.
Denna studie visar på att ålder och kön på den blivande hundägaren tillsammans med eventuellt tidigare hundinnehav, uppväxt med hund, familjesammansättning, boendemiljö, vänner och bekantas hundinnehav, vad man tidigare läst och hört om hundar och hundraser samt tänkt användningsområde, påverkar människor till att köpa en ras ur en viss grupp och/eller av en viss storlek.

Denna text gavs ut första gången 2004, som kompendium. Texten bygger på en seminarieuppsats i företagsekonomi, en påbyggnadskurs på Ekonomlinjen vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet, vårterminen 1985. Denna nya upplaga har enbart fått ny formgivning. Innehållet är densamma som när det först gavs ut. Den finns ENBART på universitetsbiblioteken samt på Svenska Kennelklubbens hundbibliotek.