Naturen som frisk-sal

Anneli Godman: ”Tack vare de framsteg som gjorts inom neurovetenskap och psykologi har forskare kunnat mäta det goda som naturen bjuder oss.”
ARTIKEL |  | AV ANNELI GODMAN

I skrivande stund prunkar grönskan frisk och fräsch utanför mitt fönster. Det är ljuvligt ute i försommarens livskraftiga frodighet. Många vill ut men hinner inte. Sjukdomar och andra hinder kan också göra utevistelsen svårtillgänglig. Men misströsta inte, det räcker att vara nära ett grönområde för att vi ska få del av naturens lugnande och läkande kraft. Äntligen något vi kan få glädje av utan att behöva göra så mycket själva. Byt sjuksalen mot naturens frisk-sal!

Det är vanligt nuförtiden att stressade personer rekommenderas att ta en promenad ute i naturen. Det anses läkande och många gånger har vi nog kopplat det till rörelsen som i sig är viktig och hälsostärkande. Nu finns det dock vetenskapligt stöd för det som förr mer ansågs tillhöra kategorierna mystik och gudomlighet; naturen är läkande oavsett om vi rör oss i den eller inte.
Tack vare de framsteg som gjorts inom neurovetenskap och psykologi har forskare kunnat mäta det goda som naturen bjuder oss. Det finns belägg för att stresshormon, hjärtfrekvens och hjärnvågor påverkas positivt när vi vistas i gröna omgivningar. Jag tror att många med mig kan skriva under på och har erfarenhet av detta och att det gäller även om man inte är en utpräglad naturmänniska. Själv anser jag mig inte höra till den kategorin men det blev helt naturligt för mig att söka mig ut när utmattningen var ett faktum. Jag bor på en skärgårdsö med nära till både vatten och skog, och båda presenterar sig i ett ”lagom” format. Skogen är inte större än att jag kan trampa runt utanför de gängse stigarna utan att gå vilse. Var jag än kommer ut ur skogen känner jag igen mig och kan gå hem. Vattenkontakten känns också hanterbar, så här i innerskärgården är utsikten begränsad till ett sund mellan hemön och nästa ö. I ett tillstånd av kaos i hjärnan var det precis vad jag mäktade med då när jag behövde naturens kraft som bäst. Och faktum är att jag oftare sökte mig till skogen under den perioden. Normal sett väljer jag annars hellre vattnet. Skogen var med sitt lugn och sin mäktighet som en stor tröstande famn att vandra i.

Närhet till grönområde räcker långt

Men vad gör man då om man inte hinner eller inte kan vara i naturen på grund av tidsbrist, allergi eller andra åkommor som begränsar? Det är nog det mest fantastiska, det räcker att vistas nära grönområden! Studier i England har visat att personer som bor nära grönområden upplever mindre psykisk obalans. Forskare i Nederländerna konstaterar att det räcker att bo inom en kilometers avstånd från ett grönt område för att ha en lägre förekomst av depression, ångest, hjärtåkommor, diabetes, astma och migrän.
Flera studier visar på att närheten till grönområden leder till färre stresshormoner och minskad dödlighet. Och det räcker att bo nära grönområdena, det har inte att göra med att man motionerar mer eller ens att man vistas i grönområdena. Det har Richard Mitchell vid Glasgow University i Skottland undersökt.
Professor Patrik Grahn vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp bekräftar detta när han på Folkhälsan.fi berättar att ”forskning visar att personer som har tillgång till grönområden på nära håll har färre stressdagar än personer som har längre väg till grönområden”. Och Matilda Annerstedt har i sitt doktorsarbete vid SLU bevisat att naturunderstödd terapi kan vara en effektiv behandling vid olika sjukdomstillstånd som till exempel fetma, schizofreni och depression.

Naturen – ett tempel

Jag tror egentligen inte att vi behöver alla dessa bevis, naturens läkande kraft är något som de flesta känner intuitivt. I Sverige håller vi naturen högt och för många anses den som ett både andligt och helande tempel. Förhoppningsvis behöver vi inte ens lära oss det eller hjälpa våra barn att upptäcka naturen. Det verkar vara en inneboende del av vår evolutionära utveckling. Kroppen slappnar av i naturliga omgivningar eftersom våra sinnen är inställda på att tolka information där.
Tänk vad skönt att det finns sådant som läker utan att det blir ytterligare en sak vi ska förmå oss själva att göra. Det räcker alltså att bo eller vistas mycket inom 1 km från ett grönområde. Det verkar räcka med en park. Själv bor jag gärna kvar på min skärgårdsö och gläds åt att jag hann flytta hit innan jag blev sjuk och också åt att jag sedan följde min intuitiva vilja att dela med mig av de goda förutsättningarna när jag öppnade min mottagning i hemmet. Här kan jag ta med stressade kunder ut i skogen eller på en ro-tur på spegelblankt vatten omgivet av innerskärgårdens grönska. Nästa steg blir kanske en retreatverksamhet. De gröna, sköna förutsättningarna finns!