Miljontals människor världen över blir varje år hjälpta till hälsa av naturlig medicin och naturliga behandlingsmetoder som t ex klassisk homeopati, örtmedicin, näringsmedicin, indisk medicin, kinesisk medicin, medicinalväxter, osteopati och akupunktur, ofta när ingen annan hjälp finns och när skolmedicinen har kört fast eller förvärrat tillståndet.

Människor och föreningar gör ett fantastiskt arbete för att öka förståelsen för och medvetenheten om alla de alternativ och komplement till konventionell skolmedicin som faktiskt finns i Sverige och runt om i hela världen. Skolmedicinen är egentligen bara en bråkdel av den medicinska floran, ändå dras vi med ett förlegat monopol i Sverige.
Medicinsk mångfald är i dag en verklighet i många länder. Alternativmedicinska läkekonster ingår i länders försäkringssystem och har erkänts som fullgoda behandlingsmetoder. Lyckade prestigelösa samarbeten mellan olika läkekonster ger människor i svåra stunder av ohälsa en möjlighet till varaktig självläkning.
Vi värnar yttrandefriheten i Sverige. Vi värnar åsiktsfriheten, och vi värnar tryckfriheten. Det är bra! Nu är det hög tid att värna hälsofriheten.
Samhället i stort måste ta in och sprida vidare information om naturliga och milda behandlingsmetoder utanför det som kallas skolmedicin. Lär av t ex Schweiz där flera alternativa, helhetliga läkekonster, däribland homeopati, ingår i försäkringssystemet från och med 2017.
Avveckla det medicinska monopolet och bjud in människor att ta ett större ansvar för sin egen hälsa. Ansvar ger inflytande och inflytande är första steget till självläkning.
Projektet Hälsa & Folkbildning har kallats ”en gräsrotsrevolution för hälsofrihet och medicinsk mångfald” och arbetar för individens okränkta rätt att på lika villkor få välja egen vård vid ohälsa. Vi vill med vårt arbete bidra till ett uppluckrande och avvecklande av det medicinska monopolet i Sverige och andra nordiska länder.
Tillsammans ökar vi förståelsen för och kunskapen om begreppet hälsa och om medicinska samarbeten över alla gränser.
Stefan Whilde, redaktör för projektet HÄLSA & FOLKBILDNING
Lyssna på texten här.
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=yhxdokKgNgc

Hälsa & Folkbildning