Eva Söderberg hittade min bok och skickade det finaste mailet till mig:

”Så fin! Förutom alla vackra, mångbottnade, och även humoristiska, bilder gillar jag att formen inte ställer krav. Textraderna är glest utplacerade och det finns tid till andhämtning – även i boken.

Det allra bästa med boken är att den nu gav mig ett namn för den djupaste och mest genomgripande av mina identiteter: nemofil

Med spirande hälsningar och ett grönt TACK!”

Jag blir så glad!