”När vi tar oss ut i naturen gör vi vår överbelastade hjärna en tjänst.Även virtuell natur har en lugnande inverkan. Den svenska forskaren Matilda van den Bosch stressar sina försökspersoner med ett matematikprov och en simulerad anställningsintervju. När hon efteråt placerar dem i en virtuell skog fylld med fågelsång återgår deras hjärtfrekvens snabbt till den normala nivån.Naturen gagnar oss Den förbättrar vårt humör. Enligt teorin om ”återställd uppmärksamhet” kan en vistelse i naturen kurera den stress och utbrändhet som uppstår av den ”riktade uppmärksamhet”, som arbete och storstadsliv kräver.Naturen kan öka vår kreativitet med 50%.En promenad i skogen kan minska ett stresshormon med 16%.”

Läs den superintressanta artikeln i NATIONAL GEOGRAPHIC SVERIGE 1/2016!

Naturens helande kraft