Ju mer jag söker och läser om skogsvistelse, desto mer intressant information hittar jag om fördelarna med att gå i skogen!

Qing Li, docent vid Nippon Medical School i Tokyo och ordförande för The Japanese Society of Forest Medicine intervjuas här:

Science of ”forest bathing”: less sickness. more well-being?

Han är även författare till boken Forest Medicine:

I Japan forskas det på skogens positiva effekter på kroppen och det är en imponerande lista de kan presentera!