Det finns teorier om att Utmattningssyndrom (Chronic Fatigue Syndrome) kan leda till Binjureutmattning (Adrenal Fatigue).

Sveriges landsting erbjuder inte i dagsläget mätning av kortisol (som binjurarna producerar) utan man får söka privat hjälp. Och det är dyrt.

Jag tycker det är spännande att läsa om denna koppling och kanske ändrar sig Sveriges landsting en dag och erbjuder mätning av kortisolet för att eventuellt påvisa sambandet med Binjureutmattning. Mer forskning behövs i detta område.

Men, vad är då Binjureutmattning?
Här kommer en kort film som beskriver sambandet på ett enkelt sätt:
The truth about adrenal fatigue

Och kan man mäta det?
Här kommer nästa film:
How to test yourself for adrenal fatigue

Adrenal fatigue —> excessive thinking —> create space!

Finns det något man kan göra för att motverka den stress som uppstår i samband med binjureutmattning?

Ja, i samma film ovan (i slutet ca 7:47 in i filmen) presenteras ett enkelt förslag:
GÅ UT I NATUREN!!!

”When you are doing this excessive thinking, I know it’s hard to turn it off, but really you have to realize what is happening. You are losing or you lost your SPACE.

The best thing, the easiest thing you can do when you are stressed out is CREATE SPACE.

What do you do? You go outside, go for a walk, go for a hike, get out there and just get your attention on something else. Do it for an hour, do it for longer. It is very therapeutic to ADD MORE SPACE, cause what that will do, that will chill out the adrenals, allowing to heal better versus going into the gym, behind the threadmill, and trying to watch that TV-screen right there.

Yeah, you worked out but you didn’t get any more SPACEso you really have to balance out the entire day of activities for something that will just get your attention and going way out there.”

Så underbart att läsa!

Så, gå nu ut i skogen allihopa – givetvis efter att ni har köpt/lånat min bok först! 😉